About You
material & garantier

För att säkerställa lång livslängd på hållbarhet och bästa funktionalitet, består Norwell Outdoor Fitness-stationer av material av högsta kvalitet.

Alla strukturella komponenter är tillverkade av exklusivt stål med ett dubbelt lager strömbeläggning. Alla lager är antingen av rostfritt kullager eller specialdesignade POM lager.

 

our services small

Allt material på handtag och fotstöd uppfyller PAH-testet (Polycykliska aromatiska kolväten).

Rör, grunder och svetsar har en femton (15) års garanti mot fel till följd av material- eller tillverkningsfel.

Alla rörliga delar, plast-och gummidelar har en tre (3) års garanti mot fel till följd av material- eller tillverkningsfel.

Hävande av garantin kräver beskrivningar för installation och underhåll som tillhandahålls av Norwell Outdoor Fitness.

Kontakta oss för uppgraderingar tillgängliga för platser inom fem (5) km i saltvatten.