About You

hållbar träning

Norwell bomærke

Här på Norwell Outdoor Fitness älskar vi att vara ute och träna i naturen. Naturen är inte bara vår arbetsplats, utan också vårt liv, därför är det viktigt för oss att hjälpa till att bevara den. Detta är inte bara för oss, utan också så att våra barn kan växa upp i en trygg, frisk och grön miljö. Vi kommer därför alltid sträva efter att utvecklas på ett hållbart sätt.

FITNESS UTOMHUS
Vi vill främja idén att träna utomhus, eftersom det tar bort de negativa energikrävandeeffekterna på miljön som det medför att träna inomhus. Några av fördelarna är till exempel att alla vår fitnessutrustning drivs av mänsklig energi, och alla våra gym drivs av solenergi och naturen . Detta har ingen negativ inverkan på miljön och är därför verkligt hållbar träning!

VÅRT VAL AV MATERIAL
Som företag vill vi minska vår påverkan på miljön, därför är all vår utrustning av stål, som är 100 % återvinningsbart, och kan återvinnas i oändlighet. Vi tillverkar dessutom produkter av högsta marknadskvalitet, vilket förbättrar produktens livslängd. Vi kommer kontinuerligt att utvärdera hur man kan minska de negativa effekterna på miljön i alla våra materialval.

DET DAGLIGA ARBETET
Att arbeta med hållbarhet i åtanke genomsyrar vårt dagliga arbete, där vi fortsätter utmana oss själva för att hitta nya sätt att minska avfallet och energiförbrukningen både runt verkstaden och kontoret. Detta innefattar minskningen av pappersanvändningen, skriva ut dubbelsidigt, aktivera stand-by positionen på datorer, slå av elektroniken när den inte används, energieffektiv belysning, avfallsåtervinning och mycket mer.

UPPFÖRANDEKOD
Här på Norwell Outdoor Fitness tror vi på att agera ansvarsfullt och vi därmed valt att anpassa våra affärsmetoder i enlighet detta . Att förbättra våra rutiner för att minska eventuell negativ inverkan på världen är ett ständigt pågående arbete och vi kommer kontinuerligt att sträva efter att förbättra vår verksamhet i vart och ett av dessa områden : mänskliga rättigheter , arbete, miljö-och korruptionsbekämpning . Vi förväntar oss naturligtvis alla våra samarbetspartners följer vår uppförandekod . För närvarande består vår uppförandekod av fem principer som vi förväntar oss att leverantörer och partners uppfyller för att de ska få samarbeta med oss. De är:

1.Inget barnarbete

Norwell Outdoor Fitness accepterar inte någon form av barnarbete som en del av heltidsarbete. Detta inkluderar anställda barn som är yngre än 15 år eller yngre än den lagliga minimiåldern i ett visst land.


2.Inget tvångsarbete

Norwell Outdoor Fitness accepterar inte tvingad eller ofrivillig arbetskraft hos leverantören. Detta inkluderar allt arbete som utförs mot någons vilja eller val.


3.Ingen diskriminering

Norwell Outdoor Fitness samarbetar inte med företag som ägnar sig åt diskriminering i arbetslivet på grund av ras, religion, kön, ålder, nationalitet eller sexuell läggning.


4.Ingen underbetalning

Norwell Outdoor Fitness samarbetar inte med företag som utövar böter eller straffavgifter som leder till avdrag på lön under minimilönen.


5.Ingen korruption

Norwell Outdoor Fitness accepterar inte någon korruption vare sig det är utpressning, mutor eller liknande som en del av affärsmetoder.


Vår uppförandekod är ett pågående arbete som vi så småningom kommer att expandera och optimera, så att vi kan fortsätta att förbättra vårt sätt att göra affärer.