Cardiovascular
NW204 Hip

Hip

Hip bygger styrka på din höft och bål, samtidigt som den förbättrar den kardiovaskulära uthålligheten.

Övning 1

Placera båda fötterna på pedalen och svinga fram och tillbaka.          

 

Övning 2

Placera båda fötterna på pedalen, böj knäna och svinga fram och tillbaka.


Övning 3

Placera ena foten på pedalen och svinga fram och tillbaka. Byt till den andra foten.


Übung 4

Placera båda fötterna på pedalen, håll ihop fötterna och skapa motstånd samtidigt som du svingar långsamt och kontrollerat.